szkolenia bhp kraków

Szkolenia BHP Kraków


Organizujemy szkolenia BHP dla pracodawców, pracowników oraz innych osób kierujących zasobami ludzkimi.
Każde szkolenie jest dostosowywane do specyfiki branży klienta.
Przed zorganizowaniem szkolenia opracowywany jest program, a następnie konsultowany z klientem.
Zgodnie z wymogami posiadam uprawnienia pedagogiczne, ppoż oraz certyfikat kursu pierwszej pomocy.
Podczas prowadzenia szkoleń BHP wyświetlane są prezentacje komputerowe oraz materiały uznanych specjalistów z zakresu BHP.
Na koniec każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie odbycia szkolenia wystawione na obowiązującym aktualnie formularzu.
szkolenia bhp

Komu oferujemy szkolenia BHP Kraków?


Zgodnie z aktualnymi przepisami każde przedsiębiorstwo, a zwłaszcza przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe muszą szkolić swoich pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy(BHP). Państwowa Inspekcja Pracy nakazała każdemu pracownikowi przestrzegać zasady BHP. Dzięki organizowaniu szkoleń BHP w mieście Kraków oraz przeprowadzaniu kontroli w zakładach pracy, wypadkowość podczas godzin pracy z roku na rok maleje.

Lokalizacja szkoleń BHP: Kraków


Organizowane przez naszą firmę szkolenia bhp odbywają się najczęściej w mieście Kraków. W swojej ofercie dopuszczamy przeprowadzanie szkoleń na terenie miast wchodzących w skład całego województwa małopolskiego.
Szkolenia BHP Kraków najczęściej odbywają się w siedzibie klienta na terenie krakowa i okolic. Dopuszczamy możliwość zorganizowania szkolenia w wyznaczonym miejscu np. w dowolnie wynajętej sali dydaktyczno-szkoleniowej w miejscowości Kraków lub w okolicznych miejscowościach.


Certyfikat Kursu Pedagogicznego Certyfikat Kursu Pierwszej Pomocy
szkolenia bhp kraków certyfikat szkolenia bhp kraków certyfikat szkolenia

Ile kosztuje szkolenie BHP?:

Koszt szkoleń BHP uwarunkowany jest głównie od ilości osób szkolonych, typu szkolenia(wstępne lub okresowe) oraz rodzaju stanowiska, na którym dany pracownik jest zatrudniony.

  © 2006-2014 protectERGO kraków
Realizacja: WebProm - Tworzenie stron