Usługi PPOŻ. Kraków


Zakres mojej oferty przewiduje także wykonywanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej(PPOŻ) oraz podjęcia kroków w celu zwalczania pożarow i ewakucaji pracowników.

Ukończyłem szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Usługi PPOŻ. kieruję głównie do zarządców, właścicieli oraz osób użytkujące budynki i obiekty budowlane. Zgodnie z prawem to właśnie oni ponoszą pełną odpowiedzialność za zapewnienie wymaganego stanu ochrony przeciwpożarowej.

Zakres usług ppoż:


1) spełnieniu wymagań przeciwpożarowych,
2) wyposażeniu obiektów w wymagane gaśnice oraz innego typu systemy przeciwpożarowe,
3) zapewnieniu prawidłowo przeprowadzonej ewakuacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom pozostającym w budynku podczas np. pożaru,
4) odpowiedniemu przygotowaniu budynku do przeprowadzania akcji ratowniczej,
5) zapoznaniu pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
6) ustaleniu odpowiedniego sposobu postepowania na wypadek powstania pożaru.
7) audyt przeciwpożarowy

Ile kosztują usługi ppoż?:


Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług ppoż. Określa je ostatnia pozycja. Usługi, które nie sa wymienione w cenniku, wyceniane są indywidualnie.

ProtectERGO - spełnienie wymagań przeciwpożarowych!

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów PPOŻ?:

Każda jednostka oraz osoba bedąca odpowiedzialna za stan bezpiczeństwa i higieny pracy, która dopuści się do nieprzestrzegania zasad ppoż lub złamia te zasady ppoż podlega każe grzywny!
  © 2006-2014 protectERGO kraków
Realizacja: WebProm - Tworzenie stron